Giải pháp thanh toán cho Freelancers và Doanh nghiệp


#1

Freelancer sử dụng Bitwage như thế nào

  1. Được thông qua đối với Bảng lương Bitwage cá nhân
  2. Theo sát hướng dẫn để đảm bảo danh sách khách hàng được cập nhật.
  3. Xác định phương pháp thanh toán.
  4. Đầu tiên tham khảo hướng dẫn này để biết hướng dẫn thay đổi phương pháp thanh toán.
  5. Sau đó tham khảo trang này để biết thêm thông tin về những phương pháp thanh toán được hỗ trợ:

  1. Cung cấp thông tin thanh toán của Bitwage cho khách hang/người chi trả.

Cuối trang: Cài đặt à Nhận từ người chi trả

**LƯU Ý: Nếu khoản chi trả lớn, vui lòng gửi hóa đơn tới payrolls@bitwage.com để được đảm bảo về thời gian chi trả nhanh chóng.

Nếu người chi trả đã ở trong hệ thốn Bitwage (nhà tuyển dụng Bitwagge) bạn có thể gửi hóa đơn qua Hệ thống Hóa đơn Bitwage.

  1. Xác minh khoản tiền chi trả vào ngày thanh toán của bạn (không bắt buộc).

Vào ngày thanh toán, nếu bạn biết số tiền khoản chi trả bạn đang chờ đợi Bitwage tiếp nhận, sử dụng công cụ này để đảm bảo khoản này được chi trả tới Bitwage:

Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Bitwageg nếu bạn không biết chính xác số tiền nhưng muốn xác minh nếu Bitwage đã tiếp nhận khoản này hay chưa.

  1. Khoản thanh toán Bitwage sẽ tới tài khoản ngân hàng của bạn trong ngày làm việc tiếp theo

Nếu khách hàng của bạn không thay đổi, thanh toán tiếp theo từ khách hàng này sẽ hoạt động không cần sự giám sát của bạn đối với khoản tiền gửi, ngoại trừ trường hợp khoản thanh toán có giá trị lớn, vui lòng gửi hóa đơn tới payrolls@bitwage.com.

-John


Bitwage Invoicing